Domy Handlowe

Handel to w dużej mierze zarządzanie ryzykiem, które dramatycznie wzrasta wraz z ograniczeniem dostępu do kompetentnej informacji. Nie można przecenić profesjonalnej informacji dostarczonej na czas i dostatecznie wyczerpującej. Używając systemu OPERATUS firma handlowa uzyskuje dostęp do regularnej, odpowiednio przygotowanej (wg jej potrzeb i wymagań), kompetentnej informacji o towarze / partiach towaru będących przedmiotem jej obrotu. Dzięki rozwiązaniom technologicznym zastosowanym w aplikacji OPERATUS handlowcy uzyskują dostęp do informacji w dowolnym czasie (24/7), w każdym miejscu, w czasie rzeczywistym, on line. W konsekwencji mają oni komfort podejmowania decyzji w warunkach ryzyka ograniczonego do koniecznego minimum.

OPERATUS zbiera informacje od wszystkich kontrahentów – uczestników obrotu towarowego, następnie przetwarza je i przygotowuje w sposób oczekiwany przez odbiorcę. Poprzez system inteligentnych filtrów, szablonów i abonamentów odbiorca otrzymuje tylko tę informację, którą zamówił, wolną od spamu i nadgorliwych powiadomień. Niezależnie od powyższego Operatus zapewni:

 • Usługi (np. kontrolne) zawsze w tym samym standardzie (bez względu na wykonawcę)
 • Jednolity szablon dokumentów generowanych przez poszczególnych kontrahentów
 • Optymalizacja kosztów poszczególnych usług
 • Nadzór nad stanami magazynowymi w poszczególnych miejscach składu,
 • Monitoring stopnia realizacji kontraktów
 • Monitoring całego procesu logistycznego
 • Dostęp do Baz danych: towary, usługi, statki, porty, miejscowości, nabrzeża, terminale, magazyny, dostawy, umowy, analizy, parametry, pojazdy, statki, zlecenia transportu, operacje magazynowe...
 • Gwarancja usług zgodnych z warunkami kontraktu.

Transport lądowy i spedycja

Bez względu na to czy jest to właściciel dużej floty pojazdów ciężarowych, spedytor podnajmujący środki transportu, dział logistyki w dużej firmie handlowej, czy wreszcie jedno-pojazdowa firma transportowa. Każdy, kto w danej chwili ma samochód na terminalu, chce wiedzieć gdzie w danym momencie znajduje się jego pojazd i jakie są jego dalsze perspektywy w procesie obsługi. Nie chodzi tu bynajmniej o geograficzną lokalizację, do której wystarczy zwykły moduł GPS. Problemem jest ustalenie aktualnej pozycji pojazdu na konkretnym terminalu przeładunkowym, nawet jeżeli jest się jego kierowcą i jest się na miejscu. Dotyczy to zwłaszcza terminali portowych, w których liczba czynników zwiększających ryzyko postoju i/lub zmiany harmonogramu (opady, statki...) jest większa niż gdzie indziej. Powyższe mankamenty można w sposób istotny zminimalizować dzięki dostępowi do systemu OPERATUS, który udostępnia:

 • Bazę danych środków transportu
 • Historię pojazdu
 • Monitorowanie Pojazdów poprzez Statusy Dostaw
 • Parametry logistyczne terminali załadunkowych i rozładunkowych (adres, zdolności przeładunkowe, ograniczenia typu opady, ograniczenia techniczne pojazdu...)
 • Powiadomienia o statusach dostaw oraz inne powiadomienia SMS i E-mail.
 • Jak również na życzenie:
 • Okna czasowe
 • Kolejkowanie dostaw
 • Elektroniczne śledzenie pojazdu na terminalu

Transport morski

Stale aktualizowany Rejestr Operacji w Czasie (Time Log) uzupełniany przez poszczególnych uczestników obrotu portowego (terminal, statek, kontroler, spedytor....) to klucz to rzetelnej informacji o faktycznej pozycji statku i prognozach przeładunkowych. Dla wszystkich uczestników obrotu portowo-morskiego Operatus udostępnia możliwość generowania gotowych dokumentów, bezpośrednio z systemu oraz ICH podpisywanie przy użyciu e-podpisu.

Jednostki inspekcyjne

Operatus to system, który ujednolica relacje biznesowe pomiędzy firmą kontrolną a jej zleceniodawcą. Firma kontrolna, używając systemu OPERATUS, zyskuje pewność, że dane (wyniki kontroli) wprowadzone przez nią do systemu są czytelne i jednoznaczne dla zleceniodawcy. Zarówno jedna (Zleceniodawca) jak i druga (Kontroler) strona mogą być bezpośrednim użytkownikiem systemu lub korzystać z dobrodziejstwa integracji systemu OPERATUS z zewnętrznymi systemami. Jedynym zadaniem kontrolera jest wprowadzenie odpowiedniego wyniku kontroli w odpowiednią rubrykę systemu, w odpowiednim czasie.

Dalsza obróbka, tj. analiza zgodności z warunkami kontraktu, analiza statystyczna, zestawienie, grupowanie, udostępnianie, komentowanie, ostrzeganie... pozostaje w rękach systemu.

Jak w praktyce Operatus może wyręczyć lub wesprzeć kontrolera:

 • Sporządzić raport, zestawienie wyników, wystawić certyfikat lub inny dokument.
 • Powiadomić pozostałych uczestników obrotu portowego o rozpoczęciu, zakończeniu konkretnego procesu kontrolnego lub o konkretnym wyniku kontroli
 • W czasie rzeczywistym przetworzyć i udostępnić wyniki kontroli, on line.
 • Zaalarmować o wynikach niezgodnych z kontraktem, budzących wątpliwości, nietypowych (być może obarczonych znacznym błędem)
 • Wystawić fakturę
 • Udostępnić takie dane jak: Precyzyjny, nie budzący wątpliwości zakres zlecenia, Status dostawy (której obsługę mu powierzono), Aktualną ETA Statku, Historię zleceń...

 

Laboratorium

Z dobrodziejstw systemu OPERATUS może korzystać każde laboratorium, bez względu na to czy ma własny system zarządzający analizami i próbkami czy też chce skorzystać z modułu Operatus Laboratorium. Operatus powiadomi o każdej wygenerowanej próbce i pozwoli śledzić jej status w systemie. Laboratorium z dostępem do systemu OPERATUS dysponuje bazami danych:

 • Zamówień
 • Elektronicznie zarejestrowanych próbek
 • Wykonywanych czynności i analiz
 • Klientów i firm kooperujących
 • Towarów
 • Typów analiz i Parametrów
 • Związków chemicznych
 • Obiektów szkodliwych (szkodników, chwastów, chorób roślin, toksyn i związków)
 • Norm, procedur, metodyk, instrukcji
 • Zarejestrowanych i zbadanych próbek

 

Terminal przeładunkowy

Nie kończące się kolejki pojazdów oczekujących na rozładunek lub załadunek. Setki kierowców koczujących na parkingach i poza nimi. Brak rzetelnej informacji o terminie obsługi konkretnego pojazdu. Tysiące telefonów od niezadowolonych przewoźników... To dość typowy obrazek na niektórych terminalach przeładunkowych. Korzystając z systemu Operatus Terminal staje się jednym z ogniw całego procesu logistycznego. Śledzi wszystkie dostawy zaawizowane i zmierzające w jego kierunku. Przydziela im konkretne terminy obsługi. Ogranicza lub zwiększa możliwości awizacyjne w poszczególnych grupach towarowych lub pośród różnych kontrahentów. OPERATUS Zarządza pojazdami oczekującymi na parkingu buforowym. Odwołuje je do obsługi zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

Równocześnie, wykorzystując moduł magazynowo-skupowy, zarządza towarem złożonym w magazynach i komorach własnych przestrzeni składowych.