Software as a Service

SaaS (oprogramowanie jako usługa) to modeli dystrybucji oprogramowania, w którym aplikacja jest przechowywana i udostępniana użytkownikom przez producenta, przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na dostawcę.

Więcej

Automatyczne Powiadomienia

Moduł komunikacyjny systemu OPERATUS przewiduje możliwość automatycznych powiadomień (poprzez e-mail lub sms) poszczególnych użytkowników o zmianach zachodzących w systemie, dotyczących obiektów, do których mają dostęp. W strukturze systemu OPERATUS dla większości obiektów typu 'zdarzenie' (np. dostawa, kontrakt...) przewidziano możliwość nadawania statusów...

WIĘCEJ

Kompatybilność z innymi systemami

OPERATUS został stworzony jako system wspierający podmioty związane z obrotem towarowym, w tym także obrotem portowo-morskim. Niezależnie od oddzielnych modułów oferowanych poszczególnym uczestnikom obrotu, system oferuje tzw. szynę danych ESB (Enterprise Service Bus) będącą specjalistycznym oprogramowaniem służącym do komunikacji / współpracy / wymiany danych pomiędzy poszczególnymi systemami...

WIĘCEJ

Zarządzanie dostawami

Umożliwia stałą obserwację (w czasie rzeczywistym) poszczególnych środków transportu oraz ich statusów tj. etapów ich transportu i/lub obsługi w miejscu za/wyładunku. O poszczególnych statusach (etapach) system może wysyłać odpowiednie powiadomienia do zainteresowanych uczestników obrotu.

WIĘCEJ

Kontrola jakości

Wyniki kontroli jakościowej i ilościowej są niezbędne pozostałym uczestnikom obrotu towarowego do podejmowania prawidłowych decyzji dot. poszczególnych partii towaru. Moduł rzeczoznawczo-kontrolny umożliwia jednostkom inspekcyjnym i laboratoriom wprowadzenie wyników przeprowadzonych przez nich kontroli i analiz...

WIĘCEJ

Korzysci dla użytkownika

  • Dostępność (łatwy dostęp do informacji w każdym miejscu, czasie, na każdym urządzeniu, w czasie rzeczywistym, on line)
  • Powiadomienia e-mail, SMS
  • System wspólny dla wszystkich uczestników procesu logistycznego (parametry konkretnej dostawy raz wprowadzone przez jednego z kontrahentów, są widoczne i używane do końca przez wszystkich uczestników procesu).
  • Cały proces logistyczny w jednym ręku.
  • Monitorowanie procesu logistycznego.
  • Automatyzacja wymiany danych
  • Integracja z systemami zewnętrznymi
  • Jednolitość standardów w relacjach biznesowych.
  • Monitoring realizacji umów.