Operatus Systems Spółka
z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Adres: Leźno 53/I
80-298 Gdańsk Polska

Tel: 601662226
eMail: pszablowski@operatus.org

Numer KRS: 0000361758

REGON: 221073491
NIP: 9581634632

Rachunek Bankowy: PL 14 1060 0076 0000 3380 0010 6638