Elastyczność

to często (nad)używane słowo, tutaj jest jak najbardziej uzasadnione. W systemie OPERATUS każdy obiekt czy zdarzenie przyjmuje formę obiektu słownikowego, o uniwersalnym sposobie dostępu. Dzięki słownikowej architekturze systemu oraz idącym w ślad za tym 'zesłownikowaniu' wszystkich typów danych funkcjonujących w systemie, OPERATUS jest bardzo łatwo rozbudowywać, często bez pomocy programistów lub przy niewielkim ich wsparciu.

Doświadczenie

OPERATUS w aktualnej wersji to aplikacja, z którą użytkownik komunikuje się za pomocą przeglądarki WWW przy użyciu dowolnego urządzenia (komputer, tablet, smartphone...). Powstała on jednak w oparciu o wieloletnie doświadczenie w rozwoju aplikacji desktopowej o podobnym zakresie funkcjonalności.

Integracja z urządzeniami zewnętrznymi

aplikacja OPERATUS umożliwia integrację z wszystkimi rodzajami wag i podobnych urządzeń (w tym także urządzeń analitycznych), do takiej integracji przystosowanych. Wyniki ważenia i tym podobne dane pojawiają się w systemie w sposób automatyczny, bez ludzkiej ingerencji.

Integracja z systemami zewnętrznymi

poprzez system Webserwisów OPERATUS jest zdolny do integracji z każdą zewnętrzną aplikacją, bez względu na technologię jaką zastosowano do jego budowy. Przewidziano klika profili integracyjnych obejmujących różne zakresy przesyłanych danych. Certyfikowany Partner przesyła dane do sytemu OPERATUS i otrzymuje je z powrotem w zakresie jaki jest mu przynależny w zależności od roli jaką pełni w obiektach będących przedmiotem transmisji.

Dostępnosć

Każdy użytkownik może korzystać z aplikacji  używając dowolnego urządzenia, na którym ma dostęp do sieci poprzez przeglądarkę internetową.

  • Komputer
  • Laptop
  • TAblet
  • Smartfone